Laxativ

1.
Substanta care provoaca eliminarea unuia sau mai multor scaune moi, crescand peristaltismul intestinal sau usurand tranzitul intestinal prin lubrifiere si emulsionare.


Acasa Index Termeni